Contact
 
 
 
 

Leef nu je droomleven met Online Geld verdienmodellen!


Wil je af en toe wat liefdevolle inspiratie en tips ontvangen in je mailbox?Privacyverklaring Project Love:


Hieronder geef ik je informatie hoe Project Love omgaat met je persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen.


Contactgegevens:

Je kan mij telefonisch bereiken onder nummer: 0032 (0)474/31 76 81

Je kan mij ook mailen op e-mailadres: karen@projectlove.be

Op mijn website www.projectlove.be kan je verdere informatie over Project Love vinden.


Dienstverlening:

Access Bars – Coaching – Workshops en Yoga


Persoonsgegevens:

Om de zorg te kunnen verlenen die bij je situatie past, ga ik met je in gesprek. In dit gesprek stel ik je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op je situatie, behoefte en wensen.

Ik ga zorgvuldig met je gegevens om.

Ik respecteer je privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Hoe gebruik ik de van jou ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van je krijg om mij een beeld te vormen van je situatie en om je zo goed mogelijk de zorg te verlenen die je wenst of nodig heeft.


Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb. Uiterlijk 3 maand nadat de zorg die ik aan je heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van je in dit kader heb ontvangen.


Wat zijn je rechten?

Je bent mijn klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik van je wel of niet ontvang.

Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

Je mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van je heb.

Dit overzicht verstrek ik je kosteloos.


Indien je meent, dat ik bepaalde gegevens over je onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.


Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kan je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Ik kan je gegevens alleen verwijderen als je geen klant meer bent.


Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van je ontvangen gegevens gebruik. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.


Indien je dat wenst, kan je mij vragen je gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van je verzoek zal ik zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van je ontvang, dan informeer ik je over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.


Wat is de situatie indien je mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik je informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg voor je niet kan uitvoeren.


Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over de wijze waarop ik omga met je persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.


Indien je klachten hebt over de wijze waarop ik met je persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat je hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof je dat deze klacht mijn aandacht krijgt.


Elektronische communicatie:

Als je het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.


Wijziging van deze privacyverklaring:

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

0032(0)474/31 76 81

www.projectlove.be

Copyright @ All Rights Reserved